• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Rola suplementacji w diecie sportowca

Wedle najnowszych danych, w Polsce niemal połowa rodzin ma swój pojazd. Oznacza to, że w przeciągu dwudziestu lat liczba aut w stworzonym przez nas kraju dorosła piętnastokrotnie. Stan lokalnych dróg niestety, pomimo wielu inwestycji w tym zakresie, nie wykazał aż takiej dynamiki, niemniej jednak już zaplecze warsztatów oferujących dogrzewacze webasto ma się przyzwoicie. Taka dysproporcja powoduje, że coraz częściej rozpoczynamy trwonić czas w staniu w korkach a szosy oraz ulice zaczynają niszczeć w coraz szybszym tempie. Ich nawierzchnie nie wytrzymują tak natężonego ruchu, przez co potrzebne są coraz większe nakłady skarbowe na remonty oraz renowacje. Tym sposobem nie wystarcza środków na rozbudowę infrastruktury drogowej. Kolejna reprezentatywna rzecz, to niezwykle mały udział kolei w całkowitej ilości przewiezionych materiałów w Polsce. W znacznej większości są one przewożone samochodami ciężarowymi, co stanowi jeszcze jeden przykład nieharmonijnej polityki państwa – przetestuj skup webasto. Kalkuluje się, że gdyby kolej powiększyła swoje przewozy towarowe o jedną dziesiątą, to na naszych drogach obniżyłoby się natężenie ruchu o jedną trzecią. Światełkiem nadziei jest ambitny program budowy autostrad. Należałoby wobec tego uczynić webasto sklep i radować się swoim autem.

1. Sprawdź stronę

2. Wejdź

Najlepsze techniki oddychania podczas pływania

Categories: Sport

Comments are closed.